Aktualni razpisi

Javni razpis Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19

Izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov ter projektov za vzpostavitev proizvodnih oz. investicijskih kapacitet, neposredno povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Objavljen: 02.10.2020, Rok za prijavo: 2. 11. 2020

Preberi več

Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

Ugoden mikro kredit do 25.000 eur

Objavljen: 09.10.2020, Rok za prijavo: v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11. V letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12; oz. do porabe sredstev.

Preberi več

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Sofinanciranje nakupa zaščitnih mask, rokavic, razkužil in termometrov

Objavljen: 03.07.2020, Rok za prijavo: Do porabe sredstev, najdlje do 31.10.2020

Preberi več

6. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Sofinanciranje investicij na področju predelave in trženja živil.

Objavljen: 24.07.2020, Rok za prijavo: 15. 12. 2020 do 24h (podaljšan rok)

Preberi več

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Investicije na področju snovne in energetske učinkovitosti oz. rabe obnovljivih virov energije za MSP podjetja s področja turizma.

Objavljen: 06.12.2019, Rok za prijavo: Za začete projekte v 2020: 20.1.20, za začete projekte v 2021: od 1.9.20 do 30.11.20, ter za začete projekte v 2022 od 1.9.21 do 30.11.21.

Preberi več